Site Loader

Przetargi IT to jeden ze sposobów na zdobycie konkretnego zamówienia, a co za tym idzie także pieniędzy. W Polsce odbywa się wiele przetargów IT, w których dominują te, gdzie wykonawca zobowiązuje się dostarczyć oraz wdrożyć oprogramowanie dla konkretnego klienta. Istotnym elementem będzie tu dostosowanie oprogramowania do wymagań i potrzeb klienta. Przetargi te dzielą się na te dla dużych firm i dla tych mniejszych.

Przetargi IT dla dużych firm

W przypadku przetargów dla dużych firm wykonawca musi posiadać wysoki kapitał własny, a także doświadczenie we wdrażaniu i utrzymaniu większych systemów, które oparte są o najnowocześniejsze technologie. Od wykonawcy wymaga się także zespołu, który będzie miał od kilku do kilkunastu specjalistów z różnych dziedzin. Powinni oni mieć spore doświadczenie zawodowe i kwalifikacje poparte odpowiednimi certyfikatami.

Przetargi IT dla małych firm

W przypadku mniejszych firm wymagania co do wykonawców nie są tak duże. Do przetargu przystąpić może każdy, kto ma doświadczenie w tej branży, a także pracował na polskim rynku. Wykonawcy mogą opierać się na swoim albo użyczonym doświadczeniu. Dowodem znajomości branży są tu pojedyncze projekty. W kwestii finansowej nie ma tu żadnych wymagań, a w zespole powinno być kilka osób.

Zamówienia dla mniejszych firm są o wiele częstsze niż dla tych większych, dlatego konkurencja jest bardzo duża. Im większym doświadczeniem wykazują się wykonawcy, tym większa szansa na sukces.

Jak jeszcze można podzielić przetargi IT?

Przetargi te mogą być publiczne i niepubliczne. Publiczne realizowane są w oparciu o przepisy prawa zamówień publicznych, natomiast niepubliczne organizowane sa przez zamawiających i są nieograniczone żadnymi przepisami.

Prawidłowe przygotowanie przetargu, a także przyszłej umowy pozwala na uniknięcie problemów zamawiającym a także wykonawcom.

W umowach na przetargi bardzo ważne jest to, żeby określić w jaki sposób będzie weryfikowana jakość wykonanej usługi. Najlepiej skorzystać z oceny niezależnych audytorów.

Jak prawidłowo złożyć ofertę w przetargu?

Po pierwsze należy znaleźć w ogłoszeniach interesujące postępowanie przetargowe. Ogłoszenia te umieszczane są najczęściej w Biuletynie Zamówień Publicznych. Kolejnym krokiem będzie znalezienie pełnej dokumentacji postępowania, która standardowo będzie na stronie zamawiającego. Po sprawdzeniu informacji w dokumentacji i ewentualnym dopytaniu o szczegóły należy sprawdzić czy spełnia się wymóg doświadczenia, a następnie złożyć ofertę.

 

Post autora: Bartek