Site Loader

Instytucja publiczne, by nabyć różne towary i usługi muszą ogłaszać przetargi i aukcje, z których wyłaniane są najlepsze oferty.

Czym jest przetarg?

Przetarg to konkurs ofert na wykonanie określonych usług. Konkursy te zazwyczaj są jawne, by każdy zainteresowany mógł złożyć ofertę. Zwycięzcami przetargów są zawsze firmy, które zaoferują najniższą kwotę za określone usługi.

Przetargi dzielimy na dwa rodzaje. Występują:

Jeśli mamy do czynienia z przetargiem nieograniczonym ogłoszenie o nim zamieszczane jest przeważnie w internecie, tak by mogli na nie odpowiedzieć wszyscy zainteresowani. Co ważne, gdy wartość przetargu przewyższa kwotę 60 tysięcy euro, ogłoszenie o jego występowaniu musi zostać umieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Jeśli mamy do czynienia z przetargiem ograniczonym, potencjalni wykonawcy muszą złożyć wniosek o możliwość przystąpienia do udziału w tym konkursie. Kluczowym elementem jest to, aby przedsiębiorcy, którzy chcą konkurować ze sobą, spełniali wszelkie zawarte w ogłoszeniu wymogi. Zgodnie z zasadami konkurencyjności maksymalna liczba firm biorących udział w przetargu to 20.

Przetargi drogowe w 2022 roku

Wraz z rozpoczęciem roku 2022 rewolucja w zamówieniach publicznych dotknęła również branżę budowlaną. Przetargi drogowe (https://www.pressinfo.pl/przetargi-drogowe) organizowane przez samorządy będą musiały mieć, jako jeden z wymogów, posiadanie co najmniej w 10 procentach pojazdów elektrycznych lub na gaz. Oznacza to, że tylko przedsiębiorcy spełniający to kryterium będą mogli przystąpić do tego konkursu ofert. Ponadto to wymaganie będzie dotyczyło zarówno zleceń transportowych, jak i budowlanych. Zgodnie z tym wykonawca, który wygra przetarg na realizację na przykład drogi powiatowej, będzie musiał w swojej flocie mieć przynajmniej 10 procent pojazdów ekologicznych.

Tu niestety pojawia się problem, ponieważ nawet przy złożeniu zamówienia na kupno sprzętu budowlanego z napędem ekologicznym, czas oczekiwania na gotową maszynę nie jest krótszy niż rok. Oprócz problemu związanego ze zdobyciem pojazdów ekologicznych, w małych miastach i na wsiach brakuje stacji ładowania, więc do końca nie wiadomo, jak przedsiębiorcy z małych miasteczek i wsi mieliby korzystać z takich sprzętów zasilanych elektrycznie lub na gaz. Zwolnienie z tego warunku ma przysługiwać tylko gminom do 50 tysięcy mieszkańców.

W obecnej sytuacji kierownicy przedsiębiorstw z branży budowlanej mogą ratować się carshingiem, czyli systemem wspólnego użytkowania samochodów. Jeśli przedsiębiorca na dziewięć swoich maszyn budowlanych wynajmie jeden pojazd elektryczny lub na gaz, spełni wymóg ustawy. Przedsiębiorcy apelowali o odroczenie tych przepisów i wymogów.

Tak naprawdę, dopiero za jakiś czas będziemy wiedzieć konkretnie, czy branża budowlana będzie musiała korzystać z carshingu.

Post autora: Bartek