Site Loader

Zdecydowana większość inwestycji budowlanych rozpoczyna się od wyłonienia wykonawcy w ramach przetargu. Te ogłaszane są w różnych źródłach. Mogą być to pisma branżowe, lokalne gazety czy strony internetowe inwestorów. W związku z tym, że przetargi w branży budowlanej są dziś niemal standardem, to warto wiedzieć, na jakich zasadach się odbywają.

Na czym polegają przetargi budowlane?

Przetargi budowlane porównać można do pewnego rodzaju konkursu, w którym wyłaniany jest wykonawca zlecanej usługi. Ten wybierany jest na podstawie złożonych przez firmy budowlane ofert. Najczęściej przetargi ogłaszane są w przypadku inwestycji realizowanych ze środków publicznych. Zdarza się jednak, że o prywatni inwestorzy nierzadko decydują się na wybór wykonawcy właśnie w ramach przetargu.

Zdecydowana większość inwestycji budowlanych rozpoczyna się od wyłonienia wykonawcy w ramach przetargu

Czym są przetargi ograniczone i nieograniczone?

Przetargi budowlane organizowane są w formie ograniczonej lub nieograniczonej. Jeśli chodzi o przetargi ograniczone, to w tym przypadku obowiązuje limit potencjalnych uczestników przetargu. Dodatkowo przetargi ograniczonej najczęściej podzielone są na dwa etapy. Do etapu drugiego trafiają ci wykonawcy, którzy spełniają warunki inwestora. Wśród nich wybierany jest ostateczny wykonawca. Z kolei przetargi nieograniczone mają charakter otwarty. Oznacza to, że może w nich brać nieograniczona liczba zainteresowanych wykonawców. Przetargi nieograniczone najczęściej rozstrzygane są jedynie w jednym etapie.

Jak przygotować się do przetargu?

Przetargi budowlane organizowane są w formie ograniczonej lub nieograniczonej

Niezależnie od tego, czy planuje się wystartować w przetargu ograniczonym, czy nieograniczonym, to zawsze należy się do niego odpowiednio przygotować. W pierwszej kolejności należy dokładnie zapoznać się z całą specyfikacją i wymaganiami opisanymi w dokumentacji przetargowej. Wszystko po to, aby przygotować taką ofertę, która idealnie odpowiadać będzie na oczekiwania inwestora. Pamiętać trzeba również, aby zadbać o to, aby składana oferta spełniała wszystkie warunki formalne. W innym wypadku nie będzie ona po prostu rozpatrywana. W każdej ofercie znaleźć powinny się informacje dotyczące firmy, realizowanych przez nią usług, jej możliwości oraz doświadczenia i kompetencji. Im więcej szczegółowych informacji, tym większa szansa na wygranie przetargu. Po złożeniu oferty nie pozostaje nic innego jak poczekać na ogłoszenie wyników. Te często publikowane są na stronie internetowej inwestora. Wyniki przetargów budowlanych znaleźć można również w Biuletynie Zamówień Publicznych. Dotyczy to przetargów ogłaszanych przez instytucje publiczne.

Post autora: Bartek