Site Loader

Prywatne firmy zajmujące się budowlanymi pracami drogowymi mogą liczyć przede wszystkim na zamówienia publiczne – państwowe i samorządowe. Na szczęście tych nie brakuje i dzisiejszy rynek obfituje w zlecenia, które pozwalają funkcjonować takim przedsiębiorstwom. Sporym utrudnieniem jest na pewno konieczność wygrania przetargu. Co warto wiedzieć na ten temat?

Przetargi na roboty drogowe – jak to działa?

Istnieje kilka typów przetargów na robot drogowe. Najczęściej mają one charakter nieograniczony. Oznacza to, że zleceniodawca ogłasza przetarg i zgłosić może się do niego każdy, choć oczywiście trzeba spełnić określone z góry warunki. Firmy, które te warunki spełniają, zapraszane są do przetargu, w którym wyłaniany jest najbardziej odpowiedni wykonawca. Przetargi na roboty drogowe mogą też wyglądać inaczej. Inne formy przetargu to między innymi:

  • konkurs,
  • zamówienia z wolnej ręki,
  • dialog konkurencyjny,
  • różnego typu negocjacje.

Celem przetargu jest wyłonienie wykonawcy, który podejmie się zlecenia, w tym przypadku budowy, remontu, albo modernizacji drogi, czy innego elementu infrastruktury drogowej. Zasadniczym celem przetargu w przypadku instytucji publicznych jest znalezienie takiego wykonawcy, który daną pracę wykona jak najtaniej, przy jednoczesnym spełnieniu ściśle określonych wymagań dotyczących jakości.

Czy warto pracować jako podwykonawca?

W branży robót drogowych częstym rozwiązaniem jest praca jako podwykonawca dla dużych przedsiębiorstw. Które wygrały przetarg na drogowe prace budowlane większego formatu. Związane jest to oczywiście z faktem, że wiele zamówień publicznych związanych pracami drogowymi to zamówienia bardzo duże, którym niewielkie, czy nawet średnie przedsiębiorstwa mogłyby nie podołać. Tutaj pojawia się pytanie o to, czy taka forma współpracy jest opłacalna. Wiąże się to zawsze z pewnym ryzykiem, jednak w wielu przypadkach jest to po prostu konieczność, a należy powiedzieć, że w ciągu ostatnich lat wiele się w tej dziedzinie zmieniło.

Najważniejsze zalety realizowania zamówień publicznych

Najważniejszą zaletą zamówień publicznych jest stabilność. Państwo i samorządy należą do kontrahentów pewnych, w przypadku których nie ma wątpliwości, że wszystkie warunki umowy (między innymi płatności) zostaną zrealizowane na czas. Realizowanie przez firmę zamówień publicznych daje też pewien prestiż i jest bardzo dobrą referencją dla przyszłych klientów. Przedsiębiorstwa podejmujące się tego typu zadań postrzegane są jako poważne i wiarygodne i chętniej nawiązuje się z nimi współpracę.

 

Post autora: Bartek