Site Loader

W branży budowlanej regularnie organizowane są przetargi na wykonanie jakiegoś obiektu użytkowego bądź komercyjnego (urzędu, biblioteki, mostu, wiaduktu itp.). Stosunkowo często mają one charakter ograniczony, co oznacza, że odbywają się w trybie udzielenia zamówienia publicznego. W tym przypadku oferty mogą składać wyłącznie firmy i przedsiębiorstwa zaproszone wcześniej przez podmiot zamawiający.

Sposób wyłaniania uczestników

Ograniczone przetargi budowlane opierają się przede wszystkim na limitowanej liczbie wykonawców dopuszczonych do procesu rekrutacji. Mamy tutaj zawsze do czynienia z dwoma etapami. Najpierw publikowane jest w Biuletynie Zamówień Publicznych konkretne ogłoszenie o zamiarze zatrudnienia firmy do realizacji inwestycji. Znajdują się w nim takie elementy, jak kryteria wstępne dotyczące oceniania, przewidywany termin wykonania, zakres prac oraz wartość finansowa projektu. Jeśli zainteresowany podmiot pragnie wziąć czynny udział w przetargu, musi złożyć stosowny wniosek wraz z oświadczeniem, w którym potwierdza spełnianie wyszczególnionych warunków. Dodatkowo powinien dołączyć referencje, certyfikaty i listę z wykazem dotychczasowo zrealizowanych zleceń. Zgodnie z aktualnymi przepisami prawa czas na dostarczenie dokumentów aplikacyjnych nie może być krótszy aniżeli siedem dni od momentu opublikowania treści przetargu. Wyjątek stanowi sytuacja, kiedy jego wartość znacznie przekracza ustalone progi (30 bądź 37 dni). Należy mieć przy tym na uwadze, że wszystkie wnioski przekazane po upływie daty ostatecznej są odrzucane – odsyła się je po prostu nierozpieczętowane do nadawcy. Drugi etap polega na zaproszeniu zaakceptowanych firm do złożenia finalnej oferty (czyli tych, które otrzymały najwyższe oceny).

Wadium i praktyki zakazane

Przetargi budowlane o charakterze ograniczonym wymagają od zainteresowanych wpłacenia wadium w wysokości do 3% wartości zamówienia – w formie gotówki, poręczenia, ewentualnie gwarancji bankowej. Eliminuje to przedsiębiorstwa nie podchodzące poważnie do procesu rekrutacyjnego oraz będące na skraju bankructwa. Podmioty składające wnioski są również zobligowane do bardzo dokładnej weryfikacji informacji zawartych w dokumentach, ponieważ wszelkie błędy formalne niwelują szansę na wygraną do minimum. Zakazane jest ponadto sztuczne zaniżanie kosztów w celu zdobycia przychylności organizatora. Grożą za to określone konsekwencje prawne (przeważnie wysokie grzywny). Dodajmy, że istnieje możliwość odwołania się od negatywnego wyniku przetargu, choć trwa to długo i rzadko kończy się sukcesem.

Post autora: Bartek