Branża drogowa kluczowym sektorem gospodarki

Instytucja publiczne, by nabyć różne towary i usługi muszą ogłaszać przetargi i aukcje, z których…