Site Loader

Pierwszym dość popularnym błędem podczas składania oferty na przetargi medyczne jest niedokładne wskazanie modelu oferowanego urządzanie. Przykładowo potencjalnie zamawiający szpital zawsze sprawdza oferty i wtedy powinien otrzymać jasną informację, jakie urządzenie oferujemy.  Dlatego składając ofertę, trzeba uzupełnić informacje o producencie oraz dokładny model urządzenia. Trudno jest sobie wyobrazić przetarg, w którym zamawiający nie stawi takiego oczekiwania. Według wielu ekspertów takie informacje na samym początku są w stanie poinformować zamawiającego czy pobłażliwe bądź surowo podejść do naszej oferty. W rzeczywistości nie ma nic dziwnego w oczekiwaniu przy dostawach sprzętu. Kiedy już powyższe dane zostały zawarte w naszej ofercie potencjalny, kupiec będzie skupiał swoją uwagę teraz na wiarygodność specyfikacji. Nie zawsze dokładnie określenie modelu jest proste, dlatego nad tym informacjami należy szczególnie się zastanowić. Teraz sprawdźmy jakie problemy najczęściej występują w oznaczaniu modelu:

  • niepełne oznaczenie modelu- polegające na nie poinformowaniu jaka wersja modelu została zaoferowana,
  • wskazanie głównego modelu urządzenia, pomimo że zamawiający wymaga podania, również oznaczeń dla akcesoriów,
  • oznaczenie kompletnie innego modelu niż wskazanego na deklaracji zgodności.

Interpretowanie odpowiedzi szpitala nie jest wcale łatwym zadaniem

Pierwszym dość popularnym błędem podczas składania oferty na przetargi medyczne jest niedokładne wskazanie modelu oferowanego urządzanie

W przypadku urządzeń medycznych jesteśmy w stanie złożyć ofertę jedynie niewielkiej liczbie wykonawców a czasami nawet tylko jednemu. W rezultacie będzie otrzymywać mnóstwo pytań dotyczących specyfikacji. W praktyce nie będziemy mieli do czynienia z wnioskami o wyjaśnienie znaczących specyfikacji, lecz o zmienienie jego treści. Zamawiający po prostu będą udzielać na nie odpowiedzi, a my mamy za zadanie przeanalizować dokładnie wszystkie te odpowiedzi czy pytania. Nierzadko wątpliwości mogą powstać już w momencie zobaczenia odpowiedzi zamawiającego. Najczęściej udzielane to: „tak”, „zgodnie z SIWZ” czy „zamawiający dopuszcza”. Takie odpowiedzi nie zawsze będą adekwatne do zadanego pytania. Oczywiście można dalej pytać się zamawiającego o sens udzielonych przez niego odpowiedzi, lecz najczęściej jest już po terminie na udzielanie odpowiedzi, więc nic nowego się nie dowiemy. Może dojść do sytuacji, w których wraz z odpowiedziami zamawiającego nagle jego wymagania co do produktu uległy zmianie. W takiej sytuacji nic nie pozostaje nam jak zaskarżyć wymagania zamawiającego, jako nieoparte na rzeczywistych potrzebach.

 

Post autora: Bartek